Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce
Marcin Cichoń

OGŁOSZENIE

Z uwagi na prewencję dotyczącą epidemii koronawirusa SARS-COV-2 rekomendowaną przez Prezesa Rady Ministrów uprzejmie informuję, że z podległą mi kancelarią należy kontaktować się jedynie drogą mailową, telefoniczną bądź za pomocą korespondencji listownej (Poczta Polska).
Interesanci bezpośrednio w kancelarii nie będą przyjmowani.
Wpłat należy dokonywać na konto kancelarii komorniczej:

63150015881215800538940000,
podając imię, nazwisko, adres oraz sygnaturę akt.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce
Marcin Cichoń
tel. (29) 691 71 55, kom. 601 789 602, fax: (29) 691 19 92
e-mail: ostroleka.cichon@komornik.pl
Doręczycieli oraz firmy kurierskie przed doręczeniem prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem umożliwienia dokonania doręczenia przesyłki.

Właściwość terytorialna komornika

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swego rewiru komorniczego (art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji - Dz.U. Nr 133, poz 882, ze zmianami).

Wnioski

Komornik przyjmuje także wnioski w trybie Elektronicznego Postępowania Upominawczego EPU.

Sprawy cywilne

Alimenty

Eksmisje